fbpx

Oppussing av drømmehuset krever penger

Det er ikke alltid at drømmehuset er et drømmehus første gang du blir presentert for det. Noen ganger krever det en kjærlig hånd før du er helt i mål og før du skjønner at huset er helt riktig. Det er en rekke fordeler med å kjøpe et hus som trenger oppussing. I forhold til kjøp av innflytningsklar bolig vil prisen alt annet likt bli lavere. Dette er spesielt en fordel dersom du fortsatt har spesifikke krav og ønsker til innredning som ikke finnes i et innflytningsklart hus.

Det er imidlertid en rekke hensyn som det kan være fordelaktig å gjøre før avgjørelsen tas. Ved større ombygginger kan det også være nødvendig å få byggetillatelse før byggestart. Til slutt må det vurderes hvordan renoveringen skal finansieres.

Når det gjelder finansiering er den billigste formen selvsagt sparing, så det er ingen kostnader som gebyrer og renter. Dette er imidlertid ikke alltid en mulighet, og derfor vil det ofte være behov for å se på andre finansieringsmuligheter som for eksempel lån.

Ved lån er det selvsagt kostnader i form av gebyrer og renter, men for de fleste er det ikke til å unngå å ta opp lån dersom man ønsker å kunne kjøpe et hus som oppfyller kriteriene. Selv om det kan virke som en stor utgift, er det verdt å huske gevinstene som kan oppnås ved verdiøkning som følge av en renovering og den generelle prisutviklingen. Det kan derfor være en god investering å ta opp lån til oppussing ved huskjøp, til tross for at det selvsagt er en viss risiko forbundet med å forutsi fremtidig prisutvikling.

Velg riktig lånetype for dine behov

Når du skal ta opp lån til oppussing ved huskjøp er det flere ulike alternativer. Ved større byggeprosjekter kan låneformen for eksempel være et forhåndslån. Forskuddslån er et boliglån som er basert på en vurdering av hva boligen vil være verdt etter at den planlagte oppussingen er utført. Ut fra denne vurderingen kan det da lånes inntil 80 % som boliglån, mot at kredittforetaket får pant i huset ditt. De lånte byggemidlene vil da settes inn på en byggekonto, som brukes til å betale byggingskostnadene. Pengene fra kontoen vil bli utbetalt løpende i henhold til en plan utarbeidet sammen med långiver og utbygger.

Et byggelån er et alternativ til et forhåndslån og tas opp i banken. Her krever banken sikkerhet for sitt lån i form av skjøte. Lånet tas opp som en kassekreditt, som tas opp før byggestart. Det betales kun renter på den delen av lånet som benyttes. Etter at bygging er ferdig beregnes kassekreditten. Deretter skal den endelige finansieringen på plass, noe som vanligvis gjøres gjennom et boliglånsinstitusjon. Fordelen med et byggelån er at du har høy grad av fleksibilitet mens byggingen pågår. Til gjengjeld har du både kostnader til tinglysing og gebyrer for byggelånet samt for det endelige boliglånet. Siden boliglånet først tas opp etter at byggingen er ferdig, vet du ikke sluttbetalingen fra start, og den kan derfor endres og bli dyrere enn først beregnet.

Et tilleggslån er et lån i boligens friverdi, og derfor kan du i utgangspunktet ikke bruke tilleggslån til oppussing ved huskjøp. På den annen side kan det være aktuelt om du har ønsker om større oppussing som kan vente en stund.

Det beste valget av lånetype avhenger av den konkrete situasjonen du er i. Det avhenger både av din økonomi og hvilke ønsker du har for byggingen. Det er likevel en fordel å ha mest mulig kunnskap om de ulike konseptene og lånetypene på markedet, slik at du kan ta det beste valget. For å finne det perfekte lånet til oppussing ved huskjøp, anbefales det at du tar kontakt med ulike banker og boliglånsinstitusjoner i nærområdet der du ønsker å pusse opp.

Et øyeblikk

Vi ser etter samarbeidspartnere