fbpx

Hva er renten på et forbrukslån?

Hva er renten på et forbrukslån?

Når du skal ta opp et forbrukslån er renten en av de viktigste faktorene å ta hensyn til. Det er avgjørende for hvor mye lånet ditt vil koste deg på sikt. Ideelt sett bør du alltid søke etter lånet med lavest rente. Det er imidlertid også viktig å være fleksibel når det gjelder nedbetalingstider og andre vilkår. Før du signerer en låneavtale, sørg for at du er fullstendig informert om alle kostnadene forbundet med lånet. På den måten kan du være sikker på at du får en best mulig avtale. Derfor er det også vanskelig å si hva et forbrukslån koster, da det avhenger mye av renten. Og det er ingen fastrente på et forbrukslån – det kommer mye an på hvilket lån du tar opp og hvor du får tilbudet ditt fra.

Det totale beløpet du må betale tilbake på et forbrukslån avhenger av renten og nedbetalingstiden. Jo høyere rente, desto mer må du betale i renter over lånets løpetid. Jo lengre nedbetalingstid, jo lengre tid har du på å betale tilbake lånet og jo mer renter vil du ende opp med å betale totalt. For å få en ide om hvor mye du kan ende opp med å betale for et forbrukslån, la oss se på et eksempel. Låner du 150 000 kroner i 10 år til en effektiv rente på 13,2 %, blir dine totale kostnader 112 573 kroner. Det betyr at dine månedlige innbetalinger blir 1 126 kroner og du vil ende opp med å betale totalt 262 573 kroner over lånets løpetid.

Hva er god rente på forbrukslån?

Det er viktig å huske at den faktiske renten du vil bli belastet for et forbrukslån avhenger av dine personlige forhold. Den årlige renten er kun veiledende, og din faktiske rente kan være høyere eller lavere enn dette. Hvis du har en god kreditthistorikk og inntekt, kan du kanskje få en lavere rente enn noen med dårligere kreditthistorikk. Derfor er ikke en god rente for deg nødvendigvis en god rente for andre heller. Renten varierer mye fra lånetilbyder til lånetilbyder og kan være så høy som 25 % – men den kan også være så lav som 3 %. Renten på et forbrukslån er imidlertid lavere enn renten på et hurtiglån eller mikrolån. For søkere med god kredittvurdering ligger renten typisk på rundt 5-10 %, men uten kredittvurdering er det umulig å si hvilken rente du kan forvente.

Hva bygger en kredittvurdering på?

Som tidligere nevnt er formålet med en kredittvurdering å fastsette renten på lånet du søker om. Renten er et mål på risikoen som lånetilbyderen mener det ligger i å låne deg penger. Det betyr at en person med høyere inntekt og mindre gjeld alt annet likt har større sannsynlighet for å bli tilbudt lavere rente enn en person med lavere inntekt og mer gjeld. Når du søker om lån vil långiver be om informasjon om dine inntekter, utgifter og gjeld fra skattemyndighetene. De kan også be deg om å gi kopier av tidligere lønnsslipper. Kredittverdigheten vurderes også ut fra dine personlige forhold, f.eks. din sivilstatus og antall barn som bor hjemme.

Et øyeblikk

Vi ser etter samarbeidspartnere